Rád vás poznávám

Francesco Dolce

Jsem odborný asistent a výzkumník na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (Českého vysokého učení technického v Praze) v České republice.

V Praze jsem začínal jako postdoktor na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (ČVUT). Dříve jsem byl ATER na Institut de Recherche en Informatique Fondamentale, na univerzitě Paris-Diderot v Paříži (ve Francii). Předtím jsem působil jako postdoc na Laboratoire de Combinatoire et d'Informatique Mathématique na Quebecké Univerzitě v Montrealu (v Kanadě). V zasněženém Montrealu jsem také učil na UQÀM a na McGillově Universitě. Před pobytem v Kanady jsem získal magisterský titul a doktorát z informatiky v Paříži, na Univerzitě Paris-Est (nebo Université Gustave Eiffel, jméno se dost často mění). Druhý (fakt první) magisterský titul mám z matematiky z Univerzity v Palermu (v Itálii).

Mezi má hlavní výzkumná témata patří: kombinatorika na slovech, formální jazyky, teorie kódů, teorie automatů a symbolické dynamické systémy.

A v italštině se jméno vyslovuje "Frančesko"..."

Kancelář A-1429
Fakulta Informačních Technologií (FIT)
České Vysoké Učení Technické v Praze (ČVUT)
Thákurova 2077/7 160 00,
Praha 6 (Česká republika)